Novinky

ČTK i v novém roce nabízí informační databázi Evropská unie

02.01.2000

Eurobáze je první tzv. soubornou databází v nabídce Infobanky, kdy se podařilo sdružit nejrůznější zdroje, které ČTK připravuje, do (z hlediska uživatele) jediného informačního modulu, který je společným produktem dokumentační, domácí, zahraniční, ekonomické, grafické a obrazové redakce. Není však pouhým kompilátem toho, co ČTK už měla, ale řada informací byla (a bude) získána právě pro tuto databázi.
Eurobáze je silným informačním nástrojem pro každého, kdo se zabývá Evropskou unií. Její síla je v šíři záběru a v tom, že spojuje žhavé aktuality se solidním faktografickým a historickým základem.

Zakoupením přístupu do databáze získá uživatel možnost vyhledávat informace týkající se Evropské unie a vztahů České republiky s ní (ale ne údaje jiné) v následujících zdrojích:

 • Speciální nově vytvořené databázi Euro
 • Zpravodajství ČTK
 • Databázi Země světa
 • Databázi ČR
 • Databázi Biografie
 • Databázi Světové události
 • Fotodokumentace
 • Infografika
V těchto zdrojích uživatel nalezne zejména (zde je nutno upozornit, že jde vesměs o "živé" materiály, které jsou doplňovány, aktualizovány) následující informace:
 • Nejnovější zprávy průběžně aktualizované o vývoji vstupních jednání
 • Charakteristiky veřejných výroků klíčových činitelů o vstupu
 • Průběžně doplňovanou chronologii vztahů ČR-EU
 • Průběžně doplňované chronologie vztahů EU s dalšími kandidátskými zeměmi
 • Základní dokumenty ohledně rozšiřování, jako Dohoda o přidružení (evropská dohoda) a navazující protokoly, český národní program přejímání legislativy, zpráva o hospodářské strategii ČR, posudky EU na ČR, charakteristika kapitol o dalších přistupujících členech, Bílá kniha z roku 1995, Vstupní partnerství 1997, 1999, letošní Společné zhodnocení priorit hospodářské politiky, kritéria pro vstup, pravidla a postup screeningu
 • Historické a další klíčové dokumenty jako Schumanova deklarace, Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli, Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství, Schengenská dohoda, Dublinská konvence, Jednotný evropský akt, Maastrichtská a Amsterodamská dohoda, (tj. evropský integrační proces od počátku)
 • Charakteristiky (zpracované ČTK) výše uvedených dokumentů pro snazší a rychlejší orientaci čtenáře
 • Charakteristiky jednotlivých politik EU (v tuto chvíli ještě nejsou v DB všechny)
 • Charakteristiku Unie a jejího dosavadního vývoje
 • Plná znění průzkumů veřejného mínění provedených v ČR o názorech občanů na EU a vstup do ní (tedy nejen zprávy ČTK o nich, ale plné zprávy institutů, které je provedly)
 • Charakteristiky pozičních dokumentů EU a ČR (bude snaha opatřit si plné texty)
 • Biografie klíčových současných i historických osobností samotné EU, jejích členských zemí a osobnosti zabývající se EU v ČR (včetně fotografií)
 • Popis a infografika ilustrující rozhodovací proces v EU, struktury, vedení EU a jejích orgánů a institucí
 • Finance EU a její rozpočet, měnová unie, foto a infografika týkající se eura
 • Fondy a programy EU
 • Slovník rozšíření EU
 • Internetové adresy stránek hlavních orgánů, institucí EU
 • Internetové adresy stránek vlád, ministerstev a zastupitelských orgánů Unie a jejích členů
 • Řada bodů je ilustrována infografikou, například postup rozšiřování a úkoly kandidátských zemí, některé průzkumy mínění, některá statistická srovnání, evropské instituce a vztahy mezi nimi
 • Některé dokumenty jsou zpřístupněny v původním anglickém znění (například letošní hodnotící zprávy na ČR a další kandidáty)

Další novinky