Novinky

Informace o změnách v Radě ČTK

20.05.2008

Funkční období člena Rady ČTK skončilo dosavadnímu předsedovi PhDr. Václavu Vrabcovi, CSc. a dosavadní první místopředsedkyni Ing. Martině Mohylové. Novou předsedkyní Rady ČTK byla 13. května zvolena paní Slavěna Broulíková, novou první místopředsedkyní byla zvolena PhDr. Pavla Valčáková, CSc., druhým místopředsedou zůstává Ing. Pavel Horák.

Slavěna Broulíková
v Radě ČTK od 6. 4.2004, je členkou ČSSD.
Členka zastupitelstva města Pardubice, zabývá se komunální politikou a je předsedkyní Komise rady města Pardubice pro strategii bydlení a privatizaci bytového fondu. Od ledna 2007 je v důchodu.

PhDr. Pavla Valčáková, CSc.
v Radě ČTK od 8.11.2006, je členkou ODS.
Pracuje v Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky.

Ing. Pavel Horák
v Radě ČTK od 6.4.2008, je členem KDU-ČSL.
Zastává funkci prvního náměstka hejtmana Olomouckého kraje.

Další novinky