Novinky

ČTK si vyměňuje videa s evropskými agenturami

09.09.2022

ČTK se připojila k Evropské video alianci (EVAnews), projektu evropských multimediálních agentur zaměřenému na sdílení zpravodajských videoklipů.

EVAnews tvoří pět agentur z Německa (dpa), Belgie (Belga), Itálie (Adnkronos), Španělska (Europa Press) a České republiky (ČTK), které koordinuje belgická produkční společnost Instant News Service (INS). Společně vytvářejí originální videoreportáže v celkem osmi jazycích, které pokrývají témata zajímavá pro obyvatele celé Evropy.

"Zpravodajství o Evropské unii a evropských záležitostech napříč Evropou se potýká s tím, že se většinou omezuje na jednotlivé národní země a často postrádá přeshraniční pokrytí," uvedl zástupce šéfredaktora zpravodajství ČTK Zdeněk Fučík. "Projekt EVAnews představuje velkou příležitost, jak překročit hranice a rozšířit informační povědomí obyvatel jednotlivých zemí o tom, co se děje za hranicemi a co se jich může týkat," dodal Fučík.

Každá agentura pravidelně nahrává své původní videoreportáže do společné sdílené databáze a automaticky je opatřuje titulky, takže jsou pak volně k dispozici zúčastněným agenturám. Každá agentura je pak může nabídnout k bezplatnému využití svým mediálním klientům. Pro ně se tím rozšiřuje nabídka videoobsahu. Mohou je používat zdarma, protože licence je hrazena z grantu EU.

"Zpravodajství o Evropské unii je každodenní výzvou pro všechny novináře. Starý příběh o komplikované evropské politice a vzdálených bruselských institucích, které jsou odtržené od každodenního života občanů, je těžké zabít," řekl Patrick Delfosse, generální ředitel a majitel INS.

Zmínil, že tytéž instituce příliš často komunikují centralizovaně, aniž by braly v úvahu národní rozměr. Navíc jsou tato sdělení většinou v angličtině, a tudíž výsadou malé části obyvatelstva.

"V mnoha zpravodajských redakcích evropské zprávy příliš často konkurují zprávám mezinárodním. Proto je EVAnews jedinečným a vzrušujícím projektem. Evropské instituce konečně dostaly rozum a podpořily výměnu informací mezi redakcemi různých zpravodajských agentur tím, že novinářům, kteří na platformě EVAnews pracují ve svém mateřském jazyce, zajistily naprostou svobodu projevu a tvorby vlastních analýz," zdůraznil Patrick Delfosse.

Další novinky