Novinky

Databáze ČTK v knihovnách

15.03.2004

Knihovny mají v rámci března - měsíce internetu, přístup do všech dokumentačních databází ČTK a do Souborné databáze o EU, podobně jako loni a předloni. Jde o program ministerstva kultury VISK (veřejné informační služby knihoven) 8 - České zdroje. Mnohé knihovny mají databáze ČTK zakoupené a čtenáři je mohou prostřednictvím knihoven využívat celoročně. Naše zaměstnankyně Andrea Chloupková a Vlasta Dočekalová také průběžně pořádají školení na Infobanku pro knihovníky přímo na jejich pracovištích nebo v ČTK.

Další novinky