Novinky

Rada ČTK schválila Výroční zprávu o hospodaření ČTK

01.09.2004

Rada ČTK na svém zasedání dne 19. srpna 2004 schválila Výroční zprávu o hospodaření ČTK a o hospodaření konsolidačního celku ČTK.
Přes meziroční pokles obratu o 2,3 % dosáhla ČTK v roce 2003 zisku po zdanění 14,8 mil. Kč. Hlavní zásluhu na tom měl vývoj nákladů, které poklesly o 3,9 %. Provozní zisk zůstal na úrovni minulého roku a dosáhl 4,5 mil. Kč.
Skupina ČTK dosáhla ve stejném období zisku 3,8 mil. Kč. Tento výsledek nejvíce kromě výsledku mateřské společnosti ovlivnila ztráta tiskárny ČTK Repro, kde ČTK vlastní 62 %. Bez tohoto vlivu by byl výsledek 13,5 mil. Kč. Pro potřeby konsolidované účetní závěrky do skupiny ČTK započítáváme vedle ČTK ještě společnosti Čekia, Neris, NIT (50%) a ČTK Repro (62%).

Další novinky