Novinky

Newsletter ČTK č. 1, červen 2003

29.05.2003

Obsah:
Nová verze Infobanky
Užitečné telefony a kontakty při práci s Infobankou
Školení o nové verzi Infobanky
Mobilní informace ČTK na klíč
Představujeme služby ČTK – tentokrát produkt Kaleidoskop a Móda

Nová verze Infobanky ČTK
Počátkem března jsme vám představili novou verzi Infobanky ČTK. Po třech měsících, kdy bylo možné používat a porovnávat starou a novou Infobanku, byl 1.června definitivně ukončen provoz staré verze.

Čeho jsme chtěli dosáhnout?
Vzali jsme v úvahu četné připomínky, které jsme nasbírali na školeních klientů, při osobních jednáních či z dotazů klientů. Snažili jsme se v nové verzi vytvořit prostředí, kde může klient využít řady nápověd při formulování přesných dotazů k vyhledávání informací. Pro odběratele fotografií a grafů jsme připravili komfortnější mozaikové náhledy. Celkový způsob použití Infobanky je přehlednější a značně intuitivní.

Každá novinka je vždy srovnávána se zaběhaným způsobem práce. Jak dopadla nová verze Infobanky v tomto srovnání?

Jsme rádi, že naši snahu klienti ocenili kladně. Námitka, že stará Infobanka byla přehledná dost, a není tedy proč opouštět zaběhlý režim práce, byla ojedinělá. Ukázalo se, že tabulky s nápovědou výrazně inspirují a usnadňují vyhledávání.

Podařilo se nám vzbudit zájem klientů a získat četné náměty, jak prostředí Infobanky přizpůsobit klientským potřebám. I nadále jsme připraveni zařazovat do Infobanky navrhované úpravy a rozšíření podle vašich tipů a doporučení.

Novinky podle námětů klientů zařazené do Infobanky

  • Kategorie v databázi Biografie jsme rozdělili do bloků Kultura, Politika, Sport a Ostatní Blok Kultura má pět nových kategorií: literatura, výtvarné umění, divadlo, film a hudba.
  • Pod ikonou Nastavení si klient může v odstavci Prostředí přizpůsobit (zvětšit) velikost písma ve formulářích dotazu a pro zobrazení seznamů vyhledaných zpráv (v horní polovině zobrazovacího okna).
  • Do databáze Očekávané události jsme předdefinovali výběr událostí očekávaných ve dni vždy ode dneška za týden, či za 14 dní. Tuto možnost najdete v nabídce pole Období. Klienti s možností emailového zasílání si mohou takto definovaný výběr nasměrovat na zadanou adresu.
Užitečné telefony a kontakty při práci s Infobankou

nemohu se přihlásit do Infobanky (zapomenuté heslo,zablokovaný přístup) 222098351, 729 704351, 296562351
222098350, 729 704350, 296562350
222098262, 729704262, 296562262
infobanka@mail.ctk.cz
chci rozšířit přístup (zkušebně nebo trvale) do dalších sekcí Infobanky 222098263, 296562263, 729704263
obchodni@mail.ctk.cz
mám problém s vyhledáváním v Infobance, chci objasnit nějakou funkci v Infobance 222098351, 729 704351, 296562351
222098350, 729 704350, 296562350
222098326, 729 704326, 296562326
infobanka@mail.ctk.cz
mám doporučení, návrh úpravy pro Infobanku 222098326, 729 704326, 296562326
infobanka@mail.ctk.cz
chci objednat pro svoji firmu zdarma seminář o práci s Infobankou 222098263, 729704263, 296562263
obchodni@mail.ctk.cz
odběratel fotografií – chci probrat cokoli s fotodokumentací ČTK 222098320, 729704320, 296562320
222098321,729704321, 296562321
photodoc@mail.ctk.cz.

Školení o nové verzi Infobanky:
- v případě zájmu o účast na školení se přihlaste, prosím, na adrese: docekalova@mail.ctk.cz (telefon 222 098 326). Těšíme se na vás v ČTK, Praha 1, Opletalova 5.

čtvrtek 5.6.2003 10:00-12:00 čtvrtek 19.6.2003 10:00-12:00

Prázdninová školení Infobanky:

čtvrtek 10.7.2003 10:00-12:00 čtvrtek 7.8.2003 10:00-12:00

Mobilní informace ČTK na klíč

Běžný smrtelník určitě nepotřebuje přečíst všech více než 600 zpráv, které ČTK vyprodukuje každý den. Mnozí mají zájem o rychlé dodání stručných a jasných informací pouze ze své oblasti zájmu.

Stále větší počet klientů má ale mezi těmi, kdo potřebují dostat na svůj mobil speciální okruhy informací, kdo mají zájem získat takový výběr, který v nabídce pro nejširší veřejnost není.

Management firem, úřady státní správy a regionálních samospráv, ministerstva, politické strany, zájmová sdružení, média, sportovní kluby - ti všichni a mnozí další mají úzce vymezený okruh zájmů a nechtějí platit za obecné informace z veřejné nabídky SMS. Zajímá je jejich firma, strana, kraj, klub, zajímá je konkurence, sousedi, novinky z oboru.

Neris připravuje libovolně zaměřené specializované výběry ze studnice servisu ČTK. Relevantní zpráva pak v okamžiku vydání putuje přímo na určené mobilní telefonní číslo. Touto službou vycházíme vstříc těm, kteří zastávají názor, že někdy méně informací ve správnou chvíli znamená více.

Novinkou je rozšíření nabídky o regionální zpravodajství na mobil. Oborové a specializované zpravodajství bylo zavedeno od loňského léta a získává stále více příznivců.

Neris vznikla roku 1999 jako 100% dceřiná společnost ČTK pro internet a nová média. Kromě SMS zpráv vytváří obsahy na internetové stránky na zakázku, zajišťuje e-mail servis a vydává vlastní elektronické České noviny, Sportovní noviny a Finanční noviny, samozřejmě vše zejména ze zdrojů ČTK.

Kontakt: Neris, s. r. o., tel.: +420 222 098 439, fax.: +420 222 098 113, web: http://www.neris.cz, e-mail: cn@mail.ctk.cz

Představujeme služby ČTK - tentokrát produkt Kaleidoskop a móda

Dvě nejmladší složky v oddílu „Fotobanka“ četkařské Infobanky nesou název KALEIDOSKOP a MÓDA. Obě jsme založili především pro potřeby magazínů, to ale neznamená, že je nemohou využívat i deníky, televize nebo reklamní agentury.

KALEIDOSKOP je svým zaměřením věnovaný zejména oddychovým rubrikám typu "O lidech" nebo "Tržiště senzací", ale nejen jim! Nabízíme zde i zpravodajské fotografie z vážných oborů jako jsou technika, věda či umění. Ostatně o obsahu Kaleidoskopu nejlépe vypovídají samotné názvy jeho rubrik – věda, technika, ekonomika, výtvarné umění, literatura, hudba, film, divadlo, televize, společnost, zajímavosti a mix. Snímky v rubrice MIX doprovázejí v Infobance textové zprávy na stejná témata.

Jistě zajímavý, početný a dobře uspořádaný je soubor MÓDA, kde je uživatelsky velmi vstřícné vyhledávání. Jednotlivé modely lze vyhledávat kromě tradičních postupů též například podle dominující barvy (černá, modrá…), materiálového designu (puntík, proužek…) nebo u retromódy podle let (dvacátá, padesátá…).

Všechny výše uvedené soubory nejsou sestavovány jen ze zdrojů ČTK a našich hlavních dodavatelských agentur Associated Press a EPA, ale i z agentur ABACA, PA, POLFOTO, PRESSENS BILD, DPA, které se specializují na některé společenské okruhy, jako jsou třeba královské rodiny, svět filmu, zvířata atd. To dovoluje zvláště magazínům odlišit se fotograficky od denního tisku, který využívá především produkci našeho hlavního zpravodajského servisu aktualit. Každodenně přibývá do popisovaných databází kolem 70 nových fotografií, v případě mimořádných událostí, jako jsou filmové festivaly, udělování Oscarů nebo významné módní přehlídky, je počet výrazně vyšší. Pokud má zákazník nadstandardní požadavek, jsou redaktoři Kaleidoskopu a Módy připraveni po telefonické či e-mailové dohodě opatřit snímek nad rámec pravidelné nabídky.

Kontakt: Obrazová redakce ČTK tel. : + 420 222 098 359, + 420 222 098 320, fax: 224 230 264, e-mail: photodesk@mail.ctk.cz

Další novinky