Novinky

Počátky rozhlasového vysílání zpravodajství ČTK

19.01.2005

Letos si připomínáme, že od zahájení spolupráce ČTK a Českého rozhlasu uplynulo již osmdesát let.

První smlouva mezi společností Radiojournal (předchůdcem ČRo) a ČTK byla uzavřena v červnu 1925 a platila zpětně od začátku roku. Smlouvou se tisková kancelář zavazovala dodávat Radiojournalu rozhlasové zpravodajství telefonicky. Diktováním zpráv však vznikaly různé chyby a proto bylo později ujednáno, že ČTK bude sama zprávy vysílat. Prvním hlasatelem rozhlasových zpráv ČTK byl František Soldán. Také z hlasatelny ČTK přečetl 30. září 1939 herec Zdeněk Štěpánek úřední zprávu o mnichovském diktátu.

Rozhlasová redakce existovala v ČTK až do konce okupace v roce 1945, ale už asi v roce 1944 hlásili zprávy vlastní hlasatelé rozhlasu.

Vývoj moderní techniky a potřeby klientů však přivedly ČTK k rozhlasové práci zpět. Od roku 2001 nabízíme audioservis složený z krátkých nahrávek, které v terénu pořizují zpravodajové ČTK. Dnes vydáváme denně 20 až 30 zvukových zpráv.

Této služby využívá mnoho soukromých rádií v Čechách i několik klientů na Slovensku.

Při příležitosti výročí zahájení spolupráce mezi Radiojournamlem a ČTK se 19. ledna v budově tiskové agentury v Praze setkali členové rad a vedení Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře.

Další novinky