Novinky

Hosté vítaní (i nevítaní) Fotografická výstava z archivu ČTK

27.09.2005

Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1
26. října – 14. listopadu 2005

Česká tisková kancelář (ČTK) pořádá u příležitosti 87. výročí svého založení fotografickou výstavu Hosté vítaní (i nevítaní). Na zhruba 120 vybraných velkoformátových snímcích zahraničních osobností, které navštívily ve 20. století české země, dokumentuje bohatství vlastního fotoarchivu čítajícího už více než pět milionů fotografií.

Výstava se koná od 26. října do 14. listopadu 2005 v Galerii Jaroslava Fragnera na Betlémském náměstí v Praze. Současně s touto kolekcí vychází stejnojmenná fotografická publikace. V ní je výběr rozšířen na čtyři sta snímků.

Českou zemí prošly za její tisíciletou historii miliony návštěvníků. Připomenout všechny známé nebo proslulé na podobné ploše rozhodně nelze. Ani tehdy ne, je-li výběr omezen na „fotografické“, tedy dvacáté století. Soubor tak může v každém případě být jen malou mozaikou osobností zachycených na snímcích ve fotoarchivu ČTK. Snahou autorů je představit, byť v nezbytně subjektivním výběru, co nejpestřejší škálu hostů a současně i vývoj fotografického zobrazování od takzvané momentní černobílé až po barevnou reportážní fotografii.

ČTK vznikla současně s Československou republikou 28. října 1918, její fotografické oddělení zahájilo pravidelnou dokumentační činnost v polovině 20. let. Archiv je od té doby soustavně doplňován, nicméně se v něm nemusí nutně najít snímek každé události, která se při zpětném pohledu jeví jako významná. To se do značné míry týká i návštěvníků, jejichž pobyt někdy nebyl zaznamenán třeba jen proto, že se ve stejný čas odehrávaly věci pro tehdejší tisk zajímavější, nebo naopak mohlo jít o návštěvníky „nežádoucí“. Mezi vystavenými osobnostmi z různých důvodů tedy například není Albert Schweitzer, Edvard Munch, André Breton, Jacqueline Kennedyová nebo Pelé – ale ne proto, že by autoři výběru – Hana Řeháková a Dušan Veselý s historikem Pavlem Augustou - jejich pobyt opomněli.

„U řady zahraničích osobností – i u Pelého - máme sice samozřejmě v našem archivu portréty, ale důsledně jsme nyní vybírali fotografie reportážní. I když jsme mezi nimi tedy některé osobnosti nenašli, byli jsme stejně překvapeni, kdo všechno z proslulých lidí – ze všech oblastí lidského konání - už zde byl…,“ říká šéfredaktor redakce obrazového zpravodajství Dušan Veselý. Jak dodává, ve výběru nejsou - pro složitost historických peripetií - záměrně zastoupeni Slováci, ani Češi žijící trvale v zahraničí.

Při vyhledávání zajímavých osobností, které do Československa nebo později do České republiky zavítaly, se z archivu ČTK vynořily i fotografie pro zařazení do abecedního pořádku nevhodné. Jsou na nich zachyceni cizinci anonymní, neidentifikovatelní, ale sama jejich přítomnost u nás má svou vypovídací hodnotu. Vznikl tak závěrečný soubor oscilující mezi vážnými a závažnými tématy a hříčkami až karikaturami. Jejich chronologické seřazení podává poněkud pitoreskní obraz naší historie v uplynulém století. I taková ta doba byla…

Kolekci pro výstavu a publikaci v naprosté většině tvoří snímky fotoreportérů ČTK, jen ve výjimečných případech jiných autorů. Spektrum sahá od Gorbačova po Hitlera, od Gatese a Heyerdahla k Delonovi, Bernsteinovi, Fulghumovi, Mutiové a Šaljapinovi, od Arafata a Majakovského přes Pliseckou a Těreškovovou až po Zappu a Žirinovského.

ČTK už podobně před několika lety vydala knihu Zakázané dějiny, která v souvislosti se stejnojmennou výstavou přibližovala po otevření archivu po roce 1989 ty stránky nedávné historie, které byly po léta tabu. Ze stejných zdrojů archivu ČTK vznikla i publikace Listování stoletím – Dějiny 20. století ve fotografii. „Náš archiv je skutečně rodinné stříbro. Je řádně veden a udržován, fotografie jsou relativně rychle dostupné. Potenciál tohoto archivu dává ještě mnohé možnosti k využití, zúročení a zviditelnění,“ říká Dušan Veselý.

Archiv, vystavený rovněž na webových stránkách, je vytěžován především médii a reklamními agenturami, ale také nakladatelskými domy, vystavovateli, institucemi a organizacemi i jednotlivci. Fotografie ČTK jsou denní součástí tisku, objevují se v encyklopediích, stejně tak byly součástí prezentace České republiky v Bruselu.

V České republice je tento archiv unikátní svou tematickou šíří.

Téměř jeden milion fotografií již je v digitální podobě ve fotobance přístupné klientům prostřednictvím internetu, digitalizace starších fondů dále pokračuje. Archiv se transformuje do elektronické podoby ze skleněných desek, černobílých a barevných negativů a z diapozitivů. Do digitální fotobanky už se automaticky zařazuje celá současná produkce.

Od založení nebyla práce agentury prakticky ani na jeden den přerušena. Fotoarchiv tak mapuje veškeré dění v zemi od politiky přes kulturu a ekonomiku po sport. Zcela ojedinělý je soubor portrétů významných osobností, sahající navíc reprodukcemi rytin, kreseb a dalších zobrazení až do dávné historie.

„Bohatě je třeba zastoupeno válečné zpravodajství z doby protektorátu - fotografie distribuované Němci, a to dokonce i takové, které se v Berlíně nedochovaly, protože byly při bombardování zničeny. Máme dokumentaci z činnosti exilové vlády v Londýně, máme řadu unikátních snímků z doby komunismu, zejména z 50. let, kdy naše agentura v důsledku tehdejšího monopolu měla k některým událostem výhradní přístup, třeba k nechvalně známým procesům,“ přibližuje Dušan Veselý šíři fotoarchivu ČTK.

Fotoredakcí ČTK prošla řada talentovaných autorů, reportéři patřili a patří ke špičce. I v současnosti existují vedle nich spolupracovníci, které ČTK zastupuje. V archivu je tak například i část díla Františka Drtikola. Na výši byla redakce vždy také po stránce technické – nejen vybavením, ale i pokud jde třeba o dálkový přenos fotografií.

Základním produktem je nyní denní servis aktualit z domova i ze světa, vysílaný abonentům přes satelit. Denně je to na 200 snímků, přístupných rovněž v Infobance ČTK na internetu. Součástí služeb ČTK je v Infobance Kaleidoskop. Tato část produkce je zaměřena na potřeby společenských a odborných magazínů. Zahrnuje snímky o nevšedních událostech a kuriozitách, do značné míry jde o exkluzivně získávané fotografie renomovaných zahraničních agentur. Ilustrační foto je oddíl Infobanky obsahující fotografie, které by mohly sloužit především grafikům pro případné další zpracování, pro tvorbu montáží a ilustrací k textům.

V části obrazové databáze zvané English Offer jsou reprezentativní fotografie ze života v České republice. Tato nejnovější část fotobanky, postupně doplňovaná, by měla obsahovat to nejlepší z produkce agentury, a to o historii i současnosti naší země.

Fotoredakce ČTK poskytuje také služby svých laboratoří a prodejny.

Pro další informace k výstavě: Fotodokumentace ČTK
Opletalova 5
111 44 Praha 1
Telefon: + 420 222 098 320
e-mail: photodoc@mail.ctk.cz
www.ctk.cz

Další novinky