Novinky

Nový rok otevřel v ČTK etapu změn

15.01.2008

Praha 15. ledna – Těsnější propojení s potřebami médií, rychlejší zpravodajská služba a širší využití nových technologií je obsahem reformy zpravodajství, kterou má v letošním roce projít Česká tisková kancelář, největší česká zpravodajská agentura. Jak bylo dnes oznámeno na shromáždění vedoucích pracovníků agentury v Praze, smyslem připravovaných změn je zjednodušit řízení zpravodajství, těsněji propojit textovou a multimediální produkci ČTK a nabídnout odběratelům agenturní služby s využitím moderních obchodních a technických prostředků. Řízením reformy byl pověřen dosavadní londýnský zpravodaj agentury Jiří Majstr, který bude během roku jmenován do nově zřízené funkce náměstka generálního ředitele ČTK pro zpravodajství.

“Změny se soustředí do druhého pololetí a některé z nich, například reforma internetových databází nebo posun obsahové nabídky, proběhne kontinuálně v delším časovém období,” komentoval agenturní plány generální ředitel ČTK Milan Stibral. “Chceme například centralizovat přítomnost ČTK v internetu a nabídnout některé nové produkty. Smyslem změn je větší spokojenost klientů a vyšší kompatibilita našich služeb s jejich potřebami.”

Agentura tak reaguje na měnící se situaci na trhu, jehož kapacita v některých oblastech klesá, zatímco možnosti jiných se zvyšují, a podle toho se mění požadavky klientů. K četným vnějším impulsům patřilo i loňské rozhodnutí vydavatelství Vltava-Labe-Press obejít se bez významné části agenturních služeb. “Četka chce posunout své pracovní postupy, technická řešení a obchodní modely tak, aby nabídka plně odpovídala požadavkům českého informačního trhu, včetně potřeb internetových, tiskových, rozhlasových, televizních, mobilních a dalších zprostředkovatelů zpravodajství,” řekl Stibral.

První měsíce letošního roku budou podle generálního ředitele věnovány tvorbě organizačního a metodického scénáře, při jehož přípravě ČTK vychází z praxe partnerských agentur v západní Evropě. “Změny budou postupné a nezasáhnou veřejnoprávní charakter našeho zpravodajství ani hlavní zásady tvorby zpráv ČTK – důvěryhodnost a spolehlivost informací. Chceme se dál snažit o kvalitní řemeslo a zachovat redakční i rozpočtovou nezávislost agentury,” řekl Stibral.

ČTK udržovala v uplynulých deseti letech ziskové hospodaření bez vazby na státní rozpočet. Na sklonku loňského roku se jako jediná východoevropská agentura stala členem sdružení MINDS International, které spojuje jedenáct tiskových agentur z Evropy, USA a Kanady v úsilí o společné využití nových zpravodajských postupů a technologií. Zástupce ČTK byl jmenován jedním z jeho ředitelů.

Další novinky