Novinky

Jiří Majstr bude jmenován náměstkem GŘ ČTK pro zpravodajství

28.07.2008

Jiří Majstr bude jmenován s účinností od 1. srpna 2008 náměstkem generálního ředitele ČTK pro zpravodajství. V této nově zřízené funkci bude mít na starosti vedle koncepčních otázek další multimedializaci a integraci zpravodajství ČTK, jakož i koordinaci činnosti zpravodajských, technických a obchodních pracovišť. Bude rovněž řídit nastartovanou reformu agentury.

V ČTK pracuje od roku 1980 převážně jako redaktor zahraniční redakce a zahraniční zpravodaj postupně v Indii, USA a Británii. Vedle toho byl v letech 1996 až 2001 zástupcem šéfredaktora slovního zpravodajství a podílel se na řízení tehdejších rozvojových projektů. V letech 1999 až 2001 byl prvním ředitelem Neris, dceřiné společnosti ČTK pro internet a nová média. Podílel se na přípravě její koncepce, personálním budování a pomáhal připravit a zavést na trh portfolio produktů zajímavých pro klienty ve sféře internetu a nových médií. V roce 1994, kdy byl zpravodajem v USA, vytvořil první webovou stránku ČTK Czech Happenings.

Je hlavním autorem nové, „wiki“ verze manuálu ČTK o zásadách agenturního zpravodajství, kterou ČTK vydává od roku 1993. Je rovněž spoluautorem dvou knih, ve kterých se Stanislavem Mundilem zpracovali své zkušenosti a poznatky zahraničních zpravodajů.

Další novinky