Novinky

Olympijské hry nadoraz

27.08.2008

Největší sportovní akce tohoto roku, olympijské hry v Pekingu, byla výzvou nejen pro sportovce, ale i pro média. ČTK se na ně začala pečlivě připravovat už dlouho před slavnostním zahájením, aby během vlastních her poskytla klientům co nejlepší servis.

Už zhruba měsíc před tím, než hry začaly, dostali klienti více než 800 zpráv ČTK s olympijskou tematikou – profily, historické tabulky, přehledy, infografiku, plány sportovišť, podrobný program her, ale také aktuality.

Během her se olympijský tým v ČTK zaměřil především na rychlost a kvalitu servisu. Necelých 15 minut poté, co se „zlatý“ oštěp Barbory Špotákové zabodl do země, měli klienti díky nové mobilní technologii přenosu připravené právě pro olympijské hry její první snímky od fotoreportéra ČTK z Pekingu ve svých redakčních systémech – tedy dříve než kdy před tím a dříve než fotografie dodaly světové agentury.

Foto ČTK během her vydalo přes 3000 aktuálních snímků, z nichž více než 450 bylo od vlastního fotoreportéra. Vedle toho byl klientům přístupný speciální databázový výběr „Peking 2008“, který v závěrečný den her měl přes 6000 snímků.

Sportovní redakce vyslala více než 1700 zpráv, přehledů, výsledkových tabulek, které byly dále doplněny téměř stovkou profilů nejzajímavějších sportovců, infografikou servisem olympijských zajímavostí, ale také informací ekonomických, politických nebo o ekologii.

Zpravodajové ČTK byli na místě především, když se cokoli dělo kolem českého olympijského týmu. Byli u všech medailí, které čeští sportovci získali, ale i u nadějí, které nevyšly. Informovali nejen o sportovní veleakci, ale nezapomněli ani na lidský rozměr, postřeh, detail.

Na hrách se během 16 dnů rozdělilo více než 300 medailových sad. ČTK až na výjimky vydávala výsledky do 8. místa, takže už jen výsledkový servis představoval obrovské kvantum jmen a údajů a je do budoucna důkladným faktografickým přehledem.

Olympijské hry jsou pro milovníky sportu svátkem, ale pro média obdobím práce doslova nadoraz. Záměrem ČTK bylo poskytnout klientům takový servis, aby mohli co nejúčelněji využít svých sil a zpravodajů k vlastnímu, exkluzivnímu, jedinečnému zpravodajství a reportážím. Tento záměr se podařilo splnit.

Další novinky