Novinky

Mediažurnál: Klobouk dolů před historií ČTK a jejím historikem

04.02.2009

Na serveru Mediažurnál.cz vyšla v pondělí recenze knihy "Zprávy z českého století" o historii zpravodajství a tiskových agentur, kterou napsal dlouholetý četkař Jan Stejskal. Autor recenze Miroslav Sígl píše:

Padesát faktograficky nabitých kapitol, 30 stránek obrazové přílohy, 155 odkazů na literaturu s dalším přehledem novin, časopisů a korespondence, studie ve třicítce archívů a desítce pozůstalostí, jeden rejstřík s tisícovkou jmen politiků, diplomatů, novinářů (včetně základních životopisných dat), druhý věcný rejstřík s téměř 600 údaji a poznámkový aparát s 1034 odkazy a vysvětlivkami – to vše spolu s obsahem a cizojazyčnými resumé na 440 stranách A4 představuje historické dílo Jana Stejskala (*1952) „Zprávy z českého století“ s podtitulem Tiskové agentury a česká společnost 1848 – 1948.

Autor doslova příkladné historické publikace pracuje v Československé tiskové agentuře (ČTK) od roku 1975. Nyní už devět let stojí v čele s. r. o. Neris – agentury ČTK, která je největším poskytovatelem obsahů a informací pro internet a nová média včetně mobilních zařízení, spravuje přitom tři internetové servery (České noviny, Sportovní noviny a Finanční noviny). Ovládá svou profesi díky studiu žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde si brousil novinářské ostruhy již v multimediálním zpravodaji studentů Carolina.

Každý, kdo se zabýval až dosud dějinami agenturního zpravodajství u nás, byl odkázán na dvě nevelké interní publikace, které ČTK vydala v roce 1968 a 1973, k nim lze připočíst snad ještě diplomovou práci Miroslava Hrušky z roku 1961 – a pak už zbývalo pouze studium vzpomínek a osobních pozůstalostí několika „četkařů“. Nejstarší historické stopy zavedly Jana Stejskala až do slavného roku 1848 s jeho novinářským klasikem Karlem Havlíčkem Borovským (1821–1856), a odtud dějiny agenturního zpravodajství prošly za 100 let novými převraty, které poznamenaly v dobrém i zlém jeho další existenci. Takže, jak uvádí podtitul knihy, autor zahrnul do rámce 1848–1948 své poutavé vyprávění, s jistou nadsázkou je označil sympaticky za „české století“, v němž se opravdu česká žurnalistika formovala, stavěla na vlastní nohy, působila svým vlivem na stejně tak se tvořící českou společnost a její hodnoty.

Celý text recenze najdete zde.

Další novinky