Novinky

Redakční systém ČTK uspěl v Německu, ČTK a dpa budou spolupracovat na dalším vývoji

13.03.2009

Česká tisková kancelář (ČTK) poskytla největší německé tiskové agentuře dpa licenci na využití svého Multimediálního redakčního systému (MRS). Obě agentury se také dohodly na spolupráci při dalším vývoji MRS a při jeho prodeji. O systém už projevilo zájem několik dalších evropských tiskových agentur.

"Vedle zpravodajství je pro tiskové agentury stále důležitější technické know-how. Těšíme se na spolupráci s našimi českými kolegy v tomto ohledu," řekl generální ředitel dpa Malte von Trotha. "V tom, že se tak důležitá agentura, jako je dpa, rozhodla získat, využít a dále rozvíjet náš MRS vidíme potvrzení, že jdeme správným směrem," řekl generální ředitel ČTK Milan Stibral.

Redakční systém agentury je technickou páteří pro její podnikání. Musí být multimediální, pružný, spolehlivý a vyhovovat způsobu práce novinářů. MRS byl vyvíjen v letech 2003 až 2006, když se ukázalo, že potřebám ČTK nevyhovuje žádný z dostupných systémů. V ostrém provozu je tento systém v ČTK od roku 2006 a je průběžně rozvíjen. Je jedním z předpokladů k nynější reformě ČTK. Systém umožňuje agentuře nabídnout klientům plně multimediální zpravodajství propojené s plánovacím modulem.

Německá agentura dpa konstatovala po detailní analýze, která trvala více než půl roku, že MRS vyhovuje jejím klíčovým potřebám. Chce ještě vlastním vývojem rozvinout a doplnit jeho funkce. Nový systém bude zavádět postupně od roku 2010, kdy jím jako první bude vybavena fotoredakce, a do roku 2011 i všechny ostatní redakce. "Nová infrastruktura vybaví redakce výkonným nástrojem, který jim umožní pracovat rychleji a pružněji a zároveň jim dovolí se přizpůsobovat měnícím se potřebám klientů," řekl šéfredaktor dpa Wilm Herlyn. Systém MRS je zároveň předpokladem k tomu, že agentury ani v náročném multimediálním servisu nemusejí nijak slevit z rychlosti a spolehlivosti zpravodajství.

Základní filozofie MRS je postavena na pružném propojení všech médií do multimediálních "balíčků". Systém ČTK je unikátní tím, že zpravodajství propojuje s databází událostí, která umožňuje plánování zpravodajství jak v ČTK, tak u jejích klientů, a současně propojuje veškeré zprávy, fotografie, grafiku, audio a další média, která agentura vydává a které se týkají dané události. Všechna tato propojení se přenášejí i ke klientům, takže je mohou využívat pro automatizaci a zvýšení efektivity vlastních redakčních procesů. Celý zpravodajský proces je tak pro klienty agentury otevřený a předvídatelný.

O DPA: dpa je největší nezávislá zpravpodajská a informační agentura v Německu. Je ve společném vlastnictví německých médií a zaměstnává zhruba 1100 lidí. Ve finančním roce 2007 dosáhla dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH obratu přibližně 93,8 milionů euro a roční čistý zisk okolo 4,4 milionu euro. Vedle mezinárodně využívaného textové zpravodajství v němčině, angličtině, španělštině a arabštině poskytuje dpa po 24 hodin denně obrazové, grafické a zvukové zpravodajství. Její portfolio zahrnuje multimediální a mobilní služby a mezi dalšími také redakční a technologický servis.

O ČTK a MRS: Česká tisková kancelář (ČTK) je národní tisková agentura České republiky. Jejích 370 zaměstnanců vytváří textový servis v češtině, slovenštině a angličtině. Je zřízena zákonem jako médium veřejné služby, ale nedostává od státu žádnou finanční podporu. Přesto je agentura každoročně od roku 1996 zisková. ČTK nabízí nejen multimediální a mobilní zpravodajství pro klienty, ale také vlastní internetový server. MRS byl vyvinut v České republice mezi 2003 a 2006. ČTK v té době měla nejméně deset let zkušeností v rozvoji a udržování redakčních systémů. MRS byl zaveden v únoru 2006 a je od té doby soustavně rozvíjen.

Další novinky