Novinky

Dění ve volebních štábech budeme vysílat v přímém přenosu

06.10.2016

Volby znamenají pro redakci spoustu práce už několik měsíců před tím, než se uskuteční hlasování. Od počátku května do dnešního dne jsme k volbám vydali na 1400 zpráv, přes 350 fotografií, zhruba stovku zvuků, více než 50 grafů. Volební místnosti se v pátek otevřou ve 14:00.

První den budeme především sledovat volební účast a budeme také u volebních uren v místnostech, kam přijdou hlasovat představitelé politických stran a hnutí.

Podíváme se a reportážně popíšeme i hlasování na zajímavých místech, jako jsou třeba nejmenší nebo nejvýše položené obce, podíváme se do netradičních volebních místností, které budou třeba v obýváku rodinného domu, v hasičské zbrojnici, v obřadní síni, ve věznici, vydáme se například s volební komisí po horských samotách a sledovat budeme i referenda, která se s volbami uskuteční – třeba v Jihlavě o spalovně nebo v Brně o umístění vlakového nádraží. Budeme sledovat bezpečnost, stížnosti, kuriozity.

V sobotu, tedy v druhý den voleb, hlasování začne v 08:00 a volební místnosti se uzavřou ve 14:00. Dopoledne budeme tradičně opět v několika vlnách zjišťovat především účast, budeme sledovat případné incidenty a narušení průběhu voleb. Po ukončení hlasování nastane maraton sčítání.

Přineseme průběžné zpravodajství, pro internetové vydavatele jsme navíc připravili on-line přenos - informace v rychlém sledu včetně fotek, videí a příspěvků ze sociálních sítí. Poběží od pátku až do neděle.

Mimo výsledků samotných přineseme reakce politiků, komentáře politologů, zajímavosti z voleb. Budeme ve štábech politických stran. Dění v nich budeme vysílat jako VIDEO v přímém přenosu. Zajistíme reakce hejtmanů a zejména lídrů vítězných stran s důrazem na sestavení budoucích krajských koalic.

Podíváme se na to, kdo z republikově známých kandidátů se do krajského zastupitelstva nebo do Senátu nedostal a naopak, kdo třeba dostal nejvíc preferenčních hlasů. Podíváme se na to, ve které obci která sněmovní strana získala nejvíce nebo naopak nejméně hlasů.

Zjistíme nejvyšší a nejnižší účast v obci a další zajímavosti, jako je třeba rozložení zastupitelů podle pohlaví, nebo zda některé zastupitelstva netvoří pouze muži, či pouze ženy, případně zda někde mají kupříkladu ženy většinu. Podíváme se rovněž na věkové složení krajských zastupitelstev, tedy zda omládla, nebo zestárla.

Přineseme souhrnné informace o to, kdo ve volbách nejvíce získal a kdo naopak ztratil. Přineseme rovněž ohlasy ekonomických odborníků, jaký budou mít volby třeba dopad na stav veřejných financí, co lze po volbách očekávat. No a v neposlední řadě se také podíváme na peníze za mandáty, tedy na to, která strana vydělala, která třeba kvůli nákladné kampani naopak prodělala.

Jan Weisser
Tiskový mluvčí
602 632 170, mluvci@ctk.cz

Další novinky