Novinky

Termíny a okruhy zpráv, které vydáme před volbami

01.09.2017

Upozorňujeme na důležité termíny a zprávy, které připravujeme před parlamentními volbami (20. a 21. října):

1.9. Termín, do kdy krajské úřady rozhodnou o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, registraci či odmítnutí listin pro volby. Proti rozhodnutí je možné se odvolat k soudu.

5.9. Státní volební komise vylosuje čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky. Vydáme PROFIL s čísly volebních subjektů.

6.9. Možnost domáhat se ochrany u soudu proti rozhodnutí krajského úřadu o škrtnutí kandidáta.

10.9. Termín, do kdy musejí voliči, kteří bydlí mimo území České republiky, dodat písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem.

20.9. Termín, kdy zastupitelské úřady uzavřou zvláštní seznamy voličů pro volby a odešlou je Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

20.9. Delegování jednoho člena a jednoho náhradníka zaregistrovaných stran do okrskové volební komise.

30.9. Termín pro registrace kandidátních listin na základě rozhodnutí soudu.

30.9. Sdělení konečného znění zvláštních seznamů voličů vedených zastupitelskými úřady.

4.10. V České televizi a Českém rozhlase se začnou vysílat předvolební spoty subjektů kandidujících ve volbách (do 18. října). Obce mohou od tohoto dne vyhradit plochy pro vylepení volebních plakátů.

5.10. Termín pro zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb. Obecní nebo zastupitelské úřady začnou předávat voličské průkazy voličům, kteří nemohou volit ve svém volebním okrsku.

17.10. Začíná platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů. Trvá až do konce hlasování ve volbách. Termín pro dodání hlasovacích lístků voličům.

18.10. Do 14:00 se kandidát pro volby může vzdát písemně kandidatury nebo jej zmocněnec může odvolat. V 16:00 obecní úřady uzavřou seznamy. Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu.

20.10. První den voleb do Poslanecké sněmovny. Volí se od 14:00 do 22:00 hodin.

21.10. Druhý den voleb do Poslanecké sněmovny. Volební místnosti se otevřou v 08:00 a hlasování skončí ve 14:00.

Profily:

3.9. Vydáme deset PROFILŮ základních programových tezí deseti politických subjektů, které podle předvolebních průzkumů mohou uspět ve volbách do Poslanecké sněmovny (ANO, ČSSD, KSČM, ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti, Zelení, STAN, SPD)

28.9. Vydáme:

- PROFIL se základní informacemi o způsobu voleb,

- PROFIL otázek a odpovědí k volbám,

- PROFIL s přehledem výsledků parlamentních voleb od roku 1992,

- PROFIL srovnání předvolebních průzkumů s výsledky voleb v letech 2010 a 2013,

- PROFIL s výsledky voleb do Sněmovny v roce 2013 a krajských voleb v roce 2016 (za celou ČR i po krajích),

- PROFIL s přehledem finančních zisků stran po volbách v roce 2013.

GRAFIKA 3x

29.9. Vydáme:

- PROFIL s přehledem volební účasti v dosavadních volbách,

- PROFIL o povolebních krocích prezidenta a parlamentu,

- PROFIL s výběrem údajů o Poslanecké sněmovně,

- PROFIL o Poslanecké sněmovně v končícím volebním období 2013-2017,

- PROFIL s přehledem českých vlád od roku 1993,

- PROFIL s výběrem hlavních událostí končící vlády Bohuslava Sobotky.

GRAFIKA 2x

30.9. Vydáme:

- PROFIL s vizitkami lídrů pražských kandidátek politických subjektů, které mohou uspět ve volbách,

- PROFIL s vizitkami všech kandidujících formací,

- PROFIL s vizitkami lídrů všech kandidujících formací,

- PROFILY hlavních politických subjektů, které mohou uspět ve volbách,

- PROFILY lídrů hlavních politických subjektů, které mohou uspět ve volbách.

+ po krajích:

PROFIL s vizitkami lídrů kandidátek deseti politických subjektů, které podle předvolebních průzkumů mohou uspět ve volbách.

15.10. - PROFIL otázek a odpovědí před volbami do Poslanecké sněmovny.

ČTK

Další novinky