Novinky

Akademie ČTK nabízí nový mediální seminář pro učitele

26.09.2019

I učitelé se mají co učit, ukázal nový seminář mediální výchovy pro pedagogické pracovníky, který v září rozjela Akademie ČTK. Kantoři z Prahy i regionů nahlédli pod pokličku četkařského zpravodajství, navštívili newsroom, šéfredaktorka Radka Marková je seznámila s redakčním systémem. S ředitelem Akademie ČTK Jiřím Chrástem pak probrali, jak vypadá dobrý titulek nebo špatná tisková zpráva. Jednodenní seminář je určen pro učitele základních a středních škol.

Mediální výchova ve školách je podle pedagogů stále nedostatečná, učí se v rámci jiných předmětů, především českého jazyka nebo občanské nauky. Kantoři si podklady pro výuku většinou hledají a tvoří sami. Na semináři tak ocenili především praktická cvičení - psaní zpráv, titulků, backgroundů.

„Informace k tvorbě zprávy byly jasné, stručné, výstižné, práce s textem vyčerpávající, ale efektivní. To, jak nepsat a jak lze i ze špatného textu nakonec udělat dobrou zprávu. Pokusím se totéž učit děti,“ uvedla Miloslava Sklářová z kutnohorské základní školy.

Učitele zajímalo i to, jak redaktoři zprávy získávají, vyhodnocují a ověřují. „Zejména jsem ocenila informace o tom, co je a jak funguje ČTK, jakým způsobem získává, zpracovává a dále předává a prodává zprávy,“ uvedla Táňa Holasová z pražské Vyšší odborné školy zdravotnické.

Podle výzkumu společnosti Median pouze 30 procent učitelů používá k mediální výchově učebnici. Zbytek hledá zdroje na internetu. Problémy se týkají i vzdělávání - pro tři čtvrtiny učitelů je těžké si najít o kurzu k mediální výchově nějaké informace a 63 procent učitelů neví, kde kurzy vyhledat.

Podle Michala Kaderky z pražského Gymnázia Na Zatlance, kde je mediální výchova už několik let samostatným předmětem, je potřeba učitele školit především na praktických ukázkách, například porovnávat různá zpracování jedné události různými médii.

„Na tohle má Četka know-how, tomu by se měla věnovat,“ řekl na semináři Kaderka, který pro své kolegy zveřejňuje na webu www.svetmedii.info lekce z mediální výchovy, včetně pracovních listů.

Hlavním cílem zapojení ČTK do mediální výchovy v českém vzdělávacím systému je zlepšení mediální gramotnosti, ale také rozšíření povědomí o značce ČTK a tvorbě jejího zpravodajství. Zástupci ČTK se už v létě zapojili do Týdnů mediálního vzdělávání, které pořádá Člověk v tísni v rámci programu Jeden svět na školách.

Další novinky