Novinky

ČTK patří mezi nejstabilnější firmy v ČR, opět získala Czech Stability Award

22.06.2022

ČTK opět získala ratingové ocenění Czech Stability Award se známkou AAA a zařadila se mezi nejstabilnější firmy v České Republice. Ocenění získává ČTK pravidelně od roku 2014.

Hodnocení Czech Stability Award poskytuje nezávislý pohled na finanční i nefinanční bonitu firmy. Výstupem hodnotícího modelu je známka na desetistupňové škále, kde nejlepší možné hodnocení je AAA.

Certifikát deklaruje stabilní společnost s vysokou pravděpodobností plnění závazků z obchodního styku, vysokou návratnost investic, nízké úvěrové riziko a minimální riziko úpadku.

Czech Stability Award vyhlásila společnost Dun & Bradstreet ve spolupráci se Sdružením Czech Top 100.

Další novinky