Novinky

Volební zpravodajství ČTK: stovky zpráv a fotek, další rozšíření automatizace

03.10.2022

Stovky textů a fotografií - to je v kostce zpravodajství ČTK z komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu, které se konaly o víkendech na přelomu září a října. Volební víkendy jsou v případě domácího zpravodajství tradičně těmi nejnáročnějšími v roce, kdy pracuje většina reportérů i editorů centrální a krajské redakce, stejně jako fotoreportérů či redaktorů redakce dokumentační.

Od pátku 23. září, kdy volby začaly, do neděle 2. října, tedy dne po skončení druhého kola senátních voleb, vydala ČTK přes 900 zpráv, na 540 headlinů (krátkých textů do 150 znaků) a stovku profilových materiálů s klíčovým slovem volby.

Obrazové zpravodajství čítá přes 900 fotografií, z nichž většina vycházela v režimu FASTPIX, kdy editoři případné úpravy provádějí až dodatečně ve fotobance – ke klientům vysílaného servisu tak snímky putují nejkratší možnou cestou rovnou od fotoreportérů ČTK se základními metadaty.

ČTK rovněž vydala stovku audiozáznamů, připravila šest videostreamů (přímých přenosů) a 16 infografik včetně šesti datových vizualizací.

Pro tvorbu textového výsledkového zpravodajství ČTK opět využila svůj „volební automat“, kdy se díky napojení připravených šablon zpráv na data Českého statistického úřadu první základní texty vytvářejí automaticky. Letos ČTK tento systém rozšířila na další typy zpráv – výsledky takovým způsobem vydávala nejen na úrovni krajských a statutárních měst, ale i měst okresních. O prvním volebním víkendu tak národní tisková agentura vydala během několika hodin na 400 automatizovaných textů.

"Opět to výrazně zvýšilo rychlost zpravodajství, zpravodajové se mohli rovnou zaměřit na ohlasy a povolební vyjednávání. Díky spolupráci s firmou Geneea je navíc kvalita automatizovaných textů výrazně lepší, než tomu bylo před čtyřmi lety, kdy ČTK poprvé zautomatizovala výsledkové zpravodajství z komunálních a senátních voleb," uvedla šéfredaktorka zpravodajství ČTK Radka Matesová Marková.

Při zpracování výsledků druhého kola senátních voleb se však ČTK také poprvé musela vyrovnat s chybou ve svém algoritmu pro doplnění dat z prvního kola, která vedla k nutnosti řadu vydaných zpráv dodatečně opravit.

"U automatizované tvorby volebního výsledkového zpravodajství jednoznačně převažují pozitiva. Použili jsme ji už počtvrté, toto je první případ, kdy jsme bohužel museli opravovat více textů. Znovu přehodnotíme kontrolní mechanismy, v automatizaci ale určitě budeme pokračovat," dodala šéfredaktorka.

Další novinky