Novinky

ČTK připravila regule k AI, prvky automatizace jsou ve zpravodajství už 30 let

24.04.2023

Česká tisková kancelář (ČTK), Český rozhlas (ČRo) a společnost Seznam jsou z českých médií nejdále v testování a používání umělé inteligence v novinářské práci. V ČTK jsou prvky automatizace ve zpravodajském servisu přítomné už 30 let. V současné době je v Infobance ČTK na 3500 generovaných zpravodajských textů. I to zaznělo na konferenci k výsledkům průzkumu společnosti Ipsos a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který se zaměřil především na umělou inteligenci v médiích.

"Z hlediska generování zpravodajských textů byl zásadní rok 2018, kdy mimochodem ČTK slavila sté výročí a kdy jsme poprvé použili generované texty pro výsledkové volební zpravodajství. Nyní se dostáváme do dalšího stadia - hledáme cesty, jak využít nástrojů AI, například ChatGPT," uvedla šéfredaktorka zpravodajství ČTK Radka Matesová Marková. Kromě voleb používá ČTK generované zprávy označené redakční zkratkou "rur" například u cen pohonných hmot či statistik dopravních nehod, připravuje automatizaci statistik o nezaměstnanosti.

"Nicméně to, co nyní produkujeme, není čistá AI," vysvětlila šéfredaktorka. Automaticky generované texty totiž následně podstupují lidskou editaci, umělá inteligence v redakci funguje pouze v roli asistenta.

ČTK připravila pro své redakční pracovníky interní pravidla pro používání nástrojů generativní AI, jako je ChatGPT. "V textovém zpravodajství začínáme s opatrným testováním, ale jsme s tím velmi obezřetní. Zaměstnanců doporučuje seznamovat se s těmito nástroji a testovat je, zároveň ale zdůrazňuje, že přesnost a spolehlivost je ve zpravodajství ČTK na prvním místě, proto je nelze používat jako zdroj informací," dodala šéfredaktorka.

Podle průzkumu mají Češi obezřetný postoj k technologickému pokroku na poli umělé inteligence, více než polovina lidí na něm vidí pozitiva i negativa, zbytek lidí ho pak považuje za veskrze škodlivý, nebo veskrze přínosný pro společnost. Automaticky generovaný článek dokázala správně rozpoznat asi polovina dotázaných.

V případě rozhlasového zpravodajství, konkrétně experimentální zvukové nahrávky robotického moderátora ČRo o dopravním zpravodajství, označilo 54 procent Čechů hlas robotického moderátora za hlas lidský. Jiná část účastníků výzkumu slyšela hlas skutečného moderátora; že jde o robota, si v tomto případě myslelo jen devět procent lidí.

Z průzkumu také vyplynulo, že vývoj umělé inteligence (AI) znepokojuje 48 procent Čechů, asi čtvrtina uvedla, že je "nadšena i znepokojena stejnou měrou". Šest z deseti lidí by nicméně podpořilo výzvu, pod kterou se podepsal mimo jiné americký podnikatel Elon Musk, jež volala po půlročním pozastavení vývoje takzvané generativní umělé inteligence, jako je model ChatGPT.

Celkovým trendem výzkumu bylo to, že mladší a vzdělanější část populace vkládá do prvků umělé inteligence více důvěry než starší a méně vzdělaná část, a že účastníci výzkumu v odpovědích na dotazy relativně často volili možnost "nevím"; konkrétně v odpovědi na dotaz, zda podle nich přinese AI pokrok v žurnalistice, uvedlo 32 procent lidí, že to nedokážou posoudit.

Další novinky