Novinky

ČTK rozšiřuje spolupráci s Univerzitou Karlovou, důraz klade na mediální vzdělávání

16.08.2023

Česká tisková kancelář (ČTK) rozšiřuje spolupráci s Univerzitou Karlovou (UK). Memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci z roku 2020, jehož cílem je oboustranná podpora české vědy a vzdělanosti, mediální gramotnosti, svobody slova a nezávislosti médií, se rozšířilo o spolupráci univerzity s Akademií ČTK. Dodatek k dokumentu dnes podepsali generální ředitel ČTK Jaroslav Kábele a rektorka UK Milena Králíčková.

Kromě vzdělávání studentů, zejména z katedry žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK, vzdělávání pedagogů i široké veřejnosti, se spolupráce rozšiřuje také na propagaci vzdělávacích akcí, zejména pak pořádání přednášek, seminářů, kurzů, workshopů a konferencí s důrazem na mediální gramotnost, komunikaci a rozvoj občanské společnosti.

"ČTK už dlouhá léta spolupracuje s fakultou žurnalistiky FSV UK, zpřístupňujeme jejím studentům zpravodajský servis, před dvěma lety převzala Akademie ČTK pod svá křídla výuku předmětu o agenturní žurnalistice, budoucí novináře zveme na Letní školu ČTK. Doufám, že se společně podaří připravit řadu dalších projektů a akcí, které podpoří výuku studentů a také posílí povědomí veřejnosti o tématech médií a investicích státu a nás všech do vzdělávání,“ uvedl generální ředitel ČTK Kábele.

Na základě memoranda mohou vznikat konkrétní smlouvy a dohody o spolupráci mezi ČTK a UK, například v oblasti stáží studentů v ČTK, přípravě vzdělávacích akcí pro veřejnost nebo pořádání společných konferencí zejména se zaměřením na vzdělávání, uplatňování výsledků vědy a výzkumu v praxi, zveřejňování a analýzy nových trendů ze zdravotnictví, farmacie, přírodních a sociálních věd, matematiky, kybernetiky a dalších vědních oborů.

ČTK se může stát mediálním partnerem vybraných akcí pořádaných UK, přičemž zůstane nedotčena redakční odpovědnost a nezávislost ČTK.

Memorandum o spolupráci nezavazuje žádnou ze stran ke konkrétnímu obsahovému či finančnímu plnění. Konkrétní projekty a společné aktivity mohou vznikat až na základně smluv a dohod, které budou v rámci memoranda uzavírány. Podobné dohody o spolupráci má UK i se zástupci dalších veřejnoprávních médií - Českou televizí a Českým rozhlasem.

Další novinky