Novinky

Generální ředitel ČTK Jiří Majstr představil nové vedení zpravodajských redakcí tiskové agentury

04.01.2018

Šéfredaktorkou zpravodajství bude od 1. února Radka Matesová Marková (43), která dosud zastávala funkci šéfeditorky (bio níže).

Jejím zástupcem, který zůstává současně šéfeditorem, se stane Jan Vavrušák (42) (bio níže). Novým šéfeditorem bude Zdeněk Fučík (41) (bio níže), který se do ČTK po několika letech vrací a který donedávna působil jako zástupce šéfredaktora zpravodajského portálu Info.cz.

"Sestavit nové vedení redakce byl jeden ze závazků z mého výběrového řízení,“ uvedl generální ředitel agentury Jiří Majstr. “Jak jsem bezprostředně po potvrzení ve funkci řekl, stanovil jsem si jako zásadní kritéria, že musí jít o zkušené novináře, že musejí mít moji plnou důvěru, a že musejí rovněž mít důvěru lidí, které budou řídit," dodal. "Jsem rád, že se mi kromě toho podařilo v osobě Zdeňka Fučíka do ČTK také přivést člověka s know-how o tom, jak fungují naši klienti a jaké jsou jejich potřeby."

"U Radky si asi mnozí povšimnou, že je první žena ve funkci šéfredaktorky ČTK. Pro mne ale je nejdůležitější, že denně prokazuje dobrý novinářský čich, že dokonale rozumí agenturní produkci a že umí motivovat lidi kolem sebe," doplnil Majstr.

Marková řekla, že za svůj hlavní úkol považuje na jedné straně udržet vysoký standard multimediálního zpravodajství ČTK, ale současně hledat nové možnosti, jak naplnit potřeby klientů v současné turbulentní době. Je přesvědčena, že význam kvalitní a nezávislé žurnalistiky, kterou ČTK poskytuje, neustále stoupá. „Četka je týmem novinářských profesionálů, kteří pracují s velkým nasazením. Pro mě osobně je nejdůležitější, aby vždy platilo, že na četku se její klienti mohou spolehnout,“ dodala.

Pokud jde o dalšího člena vedení redakce, Majstr řekl, že "Honza Vavrušák pomáhal na svět mnoha novým a úspěšným zpravodajským službám, má obrovské pracovní nasazení, ale v první řadě dokáže v každodenním provozu skloubit potřeby klientů, možnosti agentury a veškeré novinky v naší branži".

V osobě Zdeňka Fučíka se podle Majstrova názoru kombinuje důkladná znalost agentury a současně zkušenost mediálního manažera z přední linie nových médií.Radka Matesová Marková (43) pochází z Uherského Hradiště. Vystudovala politologii na Fakultě sociálních věd UK, kterou absolvovala v roce 1998.

V ČTK začala pracovat v roce 1997 jako zpravodajka domácí redakce, zabývala se zejména armádní problematikou a českou zahraniční politikou. Po stáži v bruselské odbočce agentury působila v letech 2001 – 2003 jako zpravodajka ČTK v Paříži.

Za rok 2003 získala za mimořádně vysokou úroveň agenturního zpravodajství ze zahraničí Novinářskou křepelku pro novináře do 33 let.

V letech 2004 – 2007 řídila zahraniční redakci ČTK, poté měla na starost projekt multimediálního magazínového zpravodajství. Od roku 2009 je šéfeditorkou zpravodajství ČTK. V poslední době se podílela mimo jiné na zavedení liveblogů, tedy služby ČTK Live pro internetové vydavatele.

Ve volném čase se aktivně věnuje sportu, mimo jiné je členkou vedení Ski-klubu novinářů ČR, který úspěšně reprezentovala i na mezinárodní úrovni. K jejím zálibám patří také hudba a moderní historie. S manželem mají dva syny.


Jan Vavrušák (42) pochází z Ostravy, studoval Fakultu elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava a Fakultu managementu VŠE Praha.

V ČTK začínal v roce 1999 jako regionální zpravodaj na severní Moravě a první novinářské zkušenosti získával i jako spolupracovník Českého rozhlasu Ostrava. Byl takzvaným hradním zpravodajem ČTK, tedy měl na starosti zpravodajství o prezidentu Václavu Havlovi a jeho nástupci Václavu Klausovi. V letech 2004 až 2007 byl zahraničním zpravodajem ČTK v Polsku. Kromě zpravodajství z Polska přinášel materiály z Litvy, Lotyšska, Estonska či Běloruska.

V letech 2007 až 2009 byl v ČTK koordinátorem multimediálního obsahu, měl na starosti propojení textu, fota, audia, videa či grafiky. Vedl Centrální redakci ČTK, která tvoří domácí a ekonomické zpravodajství, a od roku 2010 je šéfeditorem ČTK, který zodpovídá za řízení zpravodajství napříč redakcemi, určuje zpravodajské priority a řídí rozvojové projekty. Podílel se mj. na zavedení headline servisu - nejrychlejšího zpravodajství ČTK, na rozjezdu videozpravodajství ČTK nebo na živých videopřenosech.


Zdeněk Fučík (41) vystudoval anglistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

První novinářské zkušenosti získal v Českém rozhlase, kde během studií spolupracoval se stanicemi Vltava a Český rozhlas 6.

V České tiskové kanceláři začal pracovat v roce 2003. Zpočátku se zabýval především ekonomickým a regionálním zpravodajstvím. V letech 2009 až 2013 působil jako zahraniční zpravodaj v USA a poté byl vedoucím zahraniční redakce. V první polovině roku 2009 řídil zpravodajství ČTK o českém předsednictví v Radě EU, za které spolu s kolegy dostal agenturní ocenění Zlaté pero.

V roce 2014 nastoupil jako editor a reportér do České televize, kde mimo jiné absolvoval stáž ve zpravodajské televizní stanici CNN. Na jaře 2016 přešel do týdeníku Euro, kde se stal zástupcem šéfredaktora. Naposledy na stejné pozici působil ve zpravodajském portálu Info.cz.

Další novinky