Novinky

Upozorňujeme na vybrané materiály, které ČTK chystá k prezidentským volbám

10.01.2018

Pátek 12.1.

- Vydáme ranní OTVÍRÁK a ve 14:00 zprávu o zahájení voleb.

- Budeme zjišťovat volební účast kolem 17:00 a 21:00.

- Budeme sledovat bezpečnost, případné stížnosti, kuriozity při hlasování, přineseme reportáže z netradičních volebních míst.

- Vydáme zprávu o tom, jak volili kandidáti.

- Vydáme zprávu o tom, jak volili lídři nebo předsedové devíti stran zastoupených v Poslanecké sněmovně a bývalý prezident Václav Klaus.

- Ve 22:00 vydáme zprávu o ukončení prvního dne voleb.

Sobota 13.1.

- Ráno vydáme OTVÍRÁK, zprávu o otevření volebních místností v 08:00 a o tom, že skončilo hlasování a začíná sčítání hlasů ve 14:00.

- Vydáme zprávu o volební účasti k 11:00 a před 14:00.

- Zpravodajové ČTK budou ve volebních štábech prezidentských kandidátů. Přinesou ohlasy na výsledky voleb a popíšou atmosféru.

- Předpokládáme výsledkové zprávy po sečtení prvních pěti procent hlasů, dále desetiny, pětiny, poloviny hlasů.

- Tradičně přineseme odhad výsledků voleb podle volebního modelu ČTK.

- Headlinem s prioritou 1 vydáme informaci o tom, když daný kandidát ztratí možnost postoupit do druhého kola voleb.

- Headlinem s prioritou 1 vydáme informaci, zda se podle propočtu ČTK bude, nebo nebude konat druhé kolo voleb.

- Dále budou následovat zprávy s oficiálními výsledky podle dat ČSÚ.

- Kromě celorepublikových zpráv vydáme i výsledky po jednotlivých krajích.

- Reakce politiků, politologů, odborů, profesních svazů, ekonomů a další ohlasy na volební výsledky přineseme v krátkých samostatných zprávách.

- Přineseme zprávy o tom, jak dopadly volby v obcích, kde žijí někteří kandidáti.

- Vydáme zprávu se srovnáním výsledků a předvolebních průzkumů.

- Vydáme zprávu se srovnáním výsledků prezidentských voleb a loňských voleb do Poslanecké sněmovny.

- Vydáme zprávu o tom, který kandidát získal nejvíce krajů, kdo vyhrál v krajských městech, menších městech nebo v malých obcích.

- Podíváme se na výsledky voleb například v místech s vyšší nezaměstnaností.

- Přineseme zajímavosti ze sociálních sítí.

- Přineseme zprávu o tom, jak hlasovali Češi v zahraničí.

- Po sečtení výsledků vydáme ANALÝZU s odhadem případného hlasování ve druhém kole voleb.

- Vydáme zprávu s volební účastí, celkovou i po krajích a ve srovnání s minulými volbami.

- Přineseme volební zajímavosti, jako například kde byly nejdříve sečteny všechny hlasy a kde naopak nejpozději, podíváme se na to, ve které obci se výsledky nejvíce blížily celorepublikovým výsledkům voleb, nebo kde který kandidát získal nejvíce hlasů.

- V sobotu vydáme SHRNUTÍ volebního zpravodajství před 14:00, kolem 17:00, případně ještě v 18:30.

- Zpracujeme případné komentáře tisku.

 

Neděle 14.1.

- Přineseme další ohlasy a komentáře.

- Budeme zjišťovat případnou podporu pro druhé kolo voleb.

- Zeptáme se případných postupujících kandidátů na další fázi volební kampaně a její financování.

  

PROFILY po volbách 13.1.

- PROFIL s vizitkou nově zvoleného prezidenta, nebo s vizitkami kandidátů postupujících do druhého kola

- PROFILY o manželce a rodině nově zvoleného prezidenta, nebo dvojice kandidátů postupujících do druhého kola

- PROFIL s názory nově zvoleného prezidenta, nebo dvojice postupujících kandidátů na vybraná témata

- PROFIL s výsledky v ČR a v krajích (TABULKA; GRAFIKA)

- PROFIL volebních účastí u voleb v ČR (TABULKA; GRAFIKA)

- PROFIL o požitcích spojených s funkcí prezidenta

Další PROFILY v případě zvolení prezidenta (nebo po druhém kole):

- PROFIL „chronobio“ prezidenta

- PROFIL základních údajů o prezidentské funkci a pravomocích

- PROFIL s přehledem československých a českých prezidentů

- PROFIL s přehledem voleb čs. a českých prezidentů

- PROFIL statistických údajů a zajímavostí čs. a českých prezidentů

- PROFIL základních údajů o Pražském hradu, sídle prezidenta

 

LIVE

ČTK chystá rovněž on-line přenos, ve kterém naleznete to nejrychlejší volební zpravodajství. Bude multimediální, kromě textů bude obsahovat i velké množství fotografií, grafů, videí nebo odkazů ze sociálních sítí. Přenos je určen zejména pro internetové vydavatele. Do webových stránek se vkládá pomocí jednoduchého kódu. Může sloužit buď jako podklad pro vlastní zpravodajství, tedy redakce si z něj může vybírat a editovat ho, nebo může běžet v automatickém režimu. Přenos přivítají i novináři, kteří budou chtít rychlé a stručné informace například pro své komentáře.

Přenos spustíme v pátek ve 13:00 a poběží do uzavření volebních místností ve 22:00. V sobotu pak začne opět v 08:00 a poběží do pozdních večerních hodin. Pokračovat bude v neděli opět od zhruba 08:00 podle vývoje do večerních hodin.

Máte-li o přenos zájem, můžete napsat na adresu LIVE@ctk.cz. Podrobnosti o službě najdete zde https://www.ctk.cz/sluzby/zpravodajstvi/ctk-live/. Případné dotazy ohledně podmínek zodpoví obchodni@ctk.cz a další informace poskytne šéfeditor ČTK, tel.:222 098 269.

 

 

FOTO

V pátek hlasování kandidátů, premiéra a vybraných představitelů parlamentních stran. Vydáme fotografie také ze zajímavým či netradičních volebních míst a žánrové snímky.

V sobotu vyfotíme žánrové snímky, mimo jiné z vysypávání volebních uren a počítání hlasů. Fotografové ČTK budou ve všech volebních štábech prezidentských kandidátů.

 

 

VIDEO, resp. VIDEO STREAM

V pátek vydáme video z volby kandidátů, které bude k dispozici ve Videobance ČTK.

V sobotu plánujeme živě vysílat video z volebních štábů čtyř kandidátů: Jiřího Drahoše, Michala Horáčka, Mirka Topolánka a Miloše Zemana.

 

 

DATOVÁ GRAFIKA

V souvislosti s prezidentskými volbami ČTK připravila interaktivní grafy, které budou přinášet průběžné automaticky aktualizované údaje. Určeny jsou zejména pro internetové vydavatele. Grafy se vkládají na web pomocí jednoduchého kódu (iframe), jsou přizpůsobeny pro zobrazování na mobilních zařízeních. Aktualizují se v průběhu sčítání automaticky, nejméně jednou za pět minut.

 

 

VEKTOROVÁ GRAFIKA

Kromě interaktivní grafiky připravíme i klasickou vektorovou grafiku s procentuálními výsledky voleb, mapu po krajích s tím, kteří dva kandidáti v kraji získali nejvíce hlasů. Vydáme grafiku s přehledem vývoje volební účasti a grafiku s porovnáním výsledků voleb s posledními předvolebními průzkumy.

Další novinky