Infobanka

Česká tisková kancelář - ČTKProduct description in English

News Select ČTK


        News Select ČTK

Vybrané zprávy při ruce. Výběry pro vás důležitých zpráv přináší do vašeho mobilního telefonu nebo tabletu webová zpravodajská aplikace News Select ČTK.

Popis služby


Výběry pro vás důležitých zpráv přináší do vašeho mobilního telefonu nebo tabletu webová zpravodajská aplikace News Select ČTK. Stručné nekomentované zprávy s nestrannými informacemi jsou v ní k dispozici dříve, než se objeví na internetu nebo v médiích, a to v přehledném uživatelském prostředí se snadnou obsluhou. A bez reklam. Svůj čas tak věnujete jen tomu podstatnému, co potřebujete pro svoji informaci a své rozhodování.

Aplikace News Select ČTK s placenými tematickými a oborovými kanály je optimalizována pro mobilní zařízení s operačními systémy iOS, Android a Windows Phone, přístupná je i z počítače pomocí běžných prohlížečů podporujících standard HTML5.

Jednotlivé kanály aplikace obsahují výběry krátkých zpráv z produkce agentury ČTK. Na rozdíl od volně dostupných informací na internetu jsou výběry zaměřené na potřeby manažerů a profesionálů. Zpráv je více, jsou obsahově cílenější, vždy s precizním uvedením zdrojů. ČTK, která je osvědčeným dodavatelem aktuálních zpráv na českém trhu, čerpá výhradně z ověřených pramenů, mezi něž patří instituce, firmy, expertní pracoviště, uznávaní znalci, nezávislá média nebo přímí účastníci událostí. Informace z druhé ruky, dohady a osobní názory autorů v agenturní produkci místo nemají.

Zprávy se v aplikaci News Select ČTK objevují ve stejném okamžiku, kdy je ČTK poskytuje médiím, úřadům a dalším významným odběratelům svých aktuálních služeb. Stručný rozsah zpráv a cílené zaměření výběrů šetří zaneprázdněným profesionálům čas a zároveň jim poskytuje dobrý přehled o tom, co významného se událo za uplynulé hodiny. Oborové výběry jsou ideálním zdrojem informací pro to, zůstávat ve svém oboru stále v obraze.

Kromě nabízených tematických a oborových kanálů umožňuje aplikace News Select ČTK i nastavení individuálních výběrů zpráv podle zadání klienta. Formulaci a vyladění výběru zajistí odborníci ČTK.

S aplikací News Select ČTK máte kvalitní a pro vás důležité zprávy vždy při ruce.

Obsah News Selectu:

  Stručné aktuální zprávy o nejdůležitějších ekonomických a politických událostech v České republice a v zahraničí. Do výběru jsou zařazovány seriózní informace významné pro lidi s rozhodovacími pravomocemi a pro každého, kdo dává přednost skutečnému zpravodajství před infotainmentem. Jejich zdroji jsou zpravodajové ČTK na místě, oficiální instituce, státní a místní úřady, evropské struktury, firmy a soukromé korporace, soudy, odbory, politické a společenské organizace, resortní asociace a zaměstnavatelské svazy, expertní a statistické studie, renomovaní odborníci, světové tiskové a informační agentury a nezávislá média. Orientačně 30 až 40 zpráv denně – počet závisí na skutečné situaci. Zprávy v rozsahu jednoho odstavce vycházejí průběžně po celý den v okamžiku jejich vydání v servisu ČTK. Výběr obsahuje i nejdůležitější informace ze sportu.
  Krátké aktuální zprávy s makroekonomickými údaji a s informacemi ze světa financí z České republiky a ze zahraničí. Výběr zaměřený na potřeby manažerů, řídících pracovníků odpovědných za finanční toky, firemních stratégů a ekonomických analytiků obsahuje zásadní ukazatele domácí a zahraniční ekonomiky, přehled o vývoji na finančních trzích, důležitá statistická data, hospodářské regionální informace, rozhodnutí vrcholných národních, evropských a světových institucí týkající se hospodářské politiky, verdikty soudů, arbitráží a regulačních úřadů či stanoviska odborníků. Zdroji informací jsou oficiální instituce, vládní úřady, banky, pojišťovny, expertní studie, světové tiskové a informační agentury a nezávislá média. V průměru 30 zpráv o rozsahu jednoho odstavce denně, v exponovaných dnech až 50 denně, je k dispozici průběžně v okamžiku jejich zveřejnění v ČTK.
  Základní informace z domova a ze světa o událostech ve zdravotnictví, lékařství, medicínské vědě, farmacii a ve významných firmách zabývajících se poskytováním zdravotní péče či výrobou a distribucí léků a lékařských přístrojů. Informace důležité pro profesionály v oborech poskytování, financování a organizace zdravotní péče čerpá ČTK především od státních, regionálních a resortních institucí, odborných, stavovských a odborových sdružení, vědeckých a akademických pracovišť, expertů, zdravotních pojišťoven, nemocnic, podniků v oboru, organizací na ochranu pacientů a spotřebitelů a od zahraničních tiskových agentur a seriózních médií. V průměru 15 zpráv denně (o volných dnech méně) v rozsahu jednoho odstavce je k dispozici průběžně po celý den v okamžiku jejich vydání v servisu ČTK.
  Nejnovější zprávy o výrobě, distribuci a spotřebě energií, o dobývání, dopravě a zpracování energetických surovin a o cenách energií a jejich zdrojů. Výběr nejdůležitějších oborových informací z České republiky i ze zahraničí je určen zejména odpovědným pracovníkům energetických firem a příslušných institucí státní a místní správy a ekologickým úřadům a občanským iniciativám. ČTK se při tom opírá o údaje od elektráren, plynáren, dolů, rafinerií, tepláren, distribučních společností, resortních sdružení, o oborové statistiky, národní a evropské vyhlášky, propozice veřejných soutěží, o rozhodnutí státních a místních institucí, soudů a regulátorů, o výzkumné a vědecké studie, stanoviska expertů a o zahraniční zdroje a média. V průměru 15 zpráv denně (o volných dnech méně) v rozsahu jednoho odstavce je k dispozici v okamžiku vydání v servisu ČTK.
  Zpravodajské aktuality o výrobě automobilů a motocyklů, o technických novinkách v tomto oboru, o záměrech výrobců a prodejců, situaci v automobilkách a distribuční síti, vyjednávání s odbory, o aktivitách pojišťoven, svolávání hromadných oprav či o významných veletrzích. Zprávy z domova i zahraničí jsou určené především manažerům automobilek a jejich dodavatelských firem, prodejcům a obchodníkům, pojišťovnám, významným autoservisům, pracovníkům výzkumných a vývojových laboratoří automobilového průmyslu a všem dalším profesionálům z tohoto odvětví. Informace čerpá ČTK zejména od výrobců a distributorů motorových vozidel, z resortních statistik, od oborových asociací, zaměstnavatelských svazů a odborů, institucí státní a regionální správy a od zahraničních tiskových agentur a uznávaných médií. Denně v průměru pět zpráv o rozsahu jednoho odstavce je k dispozici průběžně v okamžiku vydání ve zpravodajském servisu ČTK.
  Aktuální zprávy z oborů stavebnictví a reality s hlavním akcentem na domácí dění, ale včetně významných událostí v zahraničí. Informace využijí především manažeři stavebních firem a realitních a developerských kanceláří, stejně jako představitelé státních, regionálních a lokálních úřadů a institucí věnujících se výstavbě, stavební správě a územnímu rozvoji. Zpravodajské podklady získává ČTK z odborných kruhů, od firem a profesních sdružení, vlády, ministerstev, parlamentu, krajských zastupitelstev, obcí, regulačních, kontrolních a dotačních úřadů, soudů, evropských institucí, z domácích a zahraničních statistik a od partnerských tiskových agentur a médií. V pracovních dnech kolem 20 zpráv o rozsahu jednoho odstavce denně, o volných dnech méně. Zprávy vycházejí průběžně po celý den v okamžiku jejich vydání v servisu ČTK.
  Aktuální zprávy v angličtině z různých ekonomických odvětví v České republice a nejdůležitější ekonomické zprávy ze Slovenska. Zdroji informací jsou oficiální instituce, státní a místní úřady, firmy a soukromé korporace, soudy, odbory, resortní asociace a zaměstnavatelské svazy, statistické a marketingové studie, nezávislé expertízy, renomovaní odborníci a česká a slovenská média. Zhruba 15 až 20 zpráv denně vyjma soboty je k dispozici průběžně v okamžiku vydání v ČTK.
  Přehled aktuálních zpráv v angličtině v rozsahu jednoho odstavce z různých ekonomických odvětví v České republice za uplynulé čtyři hodiny. Zdroji informací jsou oficiální instituce, státní a místní úřady, firmy a soukromé korporace, soudy, odbory, resortní asociace a zaměstnavatelské svazy, statistické a marketingové studie, nezávislé expertízy, renomovaní odborníci a česká média. Přehledy jsou k dispozici čtyřikrát denně - v 8:00, 12:00, 16:00 a 20:00.
  Souhrn aktuálních zpráv v angličtině v rozsahu jednoho odstavce z různých ekonomických odvětví v České republice a nejdůležitějších ekonomických zpráv ze Slovenska. Zvláštní pozornost je věnována informacím o českých firmách. Zdroji informací jsou oficiální instituce, státní a místní úřady, podniky a soukromé korporace, soudy, odbory, resortní asociace a zaměstnavatelské svazy, statistické a marketingové studie, nezávislé expertízy, renomovaní odborníci a česká a slovenská média. Souhrn je k dispozici denně kromě soboty ve 21:00.
  Aktuální zprávy v angličtině z politického, společenského, kulturního a duchovního života v České republice a klíčové domácí zprávy ze Slovenska. Tento zpravodajský kanál obsahuje i nejdůležitější zprávy z českého sportu. Zdroji zpráv jsou státní, veřejné a nezávislé instituce, vládní úřady, politické strany a občanská hnutí, místní samospráva, justiční orgány a policie, spolky a profesní sdružení, kulturní instituce, školy, církve a česká a slovenská média. Zhruba 20 zpráv denně je k dispozici průběžně v okamžiku vydání v ČTK.
  Přehled aktuálních zpráv v angličtině v rozsahu jednoho odstavce z politického, společenského, kulturního a duchovního života v České republice za uplynulé čtyři hodiny. Součástí je rovněž ranní přehled komentářů hlavních českých deníků. Zdroji zpráv jsou státní, veřejné a nezávislé instituce, vládní úřady, politické strany a občanská hnutí, místní samospráva, justiční orgány a policie, spolky a profesní sdružení, kulturní instituce, školy, církve a česká média. Přehledy jsou k dispozici čtyřikrát denně – v 8:00, 12:00, 16:00 a 20:00.
  Souhrn aktuálních zpráv v angličtině v rozsahu jednoho odstavce z politického, společenského, kulturního a duchovního života v České republice a nejdůležitějších domácích zpráv ze Slovenska. Tento zpravodajský kanál obsahuje i nejdůležitější zprávy z českého sportu. Zdroji zpráv jsou státní, veřejné a nezávislé instituce, vládní úřady, politické strany a občanská hnutí, místní samospráva, justiční orgány a policie, spolky a profesní sdružení, kulturní instituce, školy, církve a česká a slovenská média. Souhrn je k dispozici denně ve 21:00.

Obsah zpravodajských kanálů je určen pouze pro osobní využití. Další publikování, přetištění nebo distribuce obsahu nebo jeho částí je bez předchozího písemného souhlasu ČTK zakázáno.

Získáte

 • čas - pro vás důležité informace nemusíte vyhledávat
 • kvalitu - jen seriózní a ověřené zprávy
 • přehled - nepřetržitou a rychlou orientaci v aktuálním dění
 • náskok - zprávy kdykoli a kdekoli, dříve než jinde
 • výhodu - informace přímo od zdroje

Využívejte vámi vybrané kanály zpravodajství v aplikaci News Select ČTK na zkušební dobu zdarma.

Chci vyzkoušet


V případě Vašeho zájmu o naše
služby nás neváhejte kontaktovat

Doporučené služby pro:

Výhody agenturních zpráv

Agenturní zprávy mají bohatá metadata, jednotnou strukturu a dovedeme je distribuovat v nejrůznějších formátech.

Všechny výhody