Titulek

Titulek stručně vystihuje obsah zprávy.

Domicil

Určení místa, kde se událost stala. Domicil obsahuje datum vydání zprávy a zkratku agentury.

Zpráva

V prvním odstavci to nejdůležitější a nejnovější. V dalším textu podrobnosti. Každá agenturní zpráva má hlavičku s údaji, které slouží pro snadné vyhledávání. Těmito údaji jsou klíčová slova, kódy servisu (regionální zařazení), tematické kategorie (věcné zařazení), datum a čas vydání zprávy.

Klíčová slova

Všechny zprávy jsou opatřeny nejméně dvěma, ale zpravidla více klíčovými slovy, která vystihují obsah zprávy. Klíčová slova umožňují rychlou orientaci v seznamu desítek a stovek zpráv a také vyhledávání v archivních souborech – fondech.

Na prvním místě klíčových slov je název státu, v němž se popisovaná událost stala, ve sportovním servisu je to název sportu. Na druhém místě jsou klíčová slova upřesňující – sněmovna, vláda. Na dalších pozicích jsou slova, která událost ještě konkrétněji popisují – například nedůvěra. Zpráva o hlasování o nedůvěře vládě má tedy klíčová slova - ČR;sněmovna;vláda;nedůvěra.

Datum, hodina

Každá zpráva má informaci o čase vydání. Na základě tohoto údaje lze seřadit zprávy o téže události podle časové posloupnosti.

Kategorie

Zpráva může být zařazena do jedné nebo více tematických kategorií. Tematické kategorie (resp. kódy těchto kategorií) mohou výrazně napomoci při vyhledávání zpráv. Lze objednat pouze zprávy z určitých tematických okruhů, a tím výrazně omezit finanční náklady na zpravodajství.

ANGLICKÉ

 • Business News {BNS}
 • Daily News {ENG}
 • Summary {SEN}
 

DENÍK

 • Deníky a avíza {DEN}
 • Plány {PLA}
 

VŠEOBECNÉ

 • Politika {POL}
 • Parlamenty a vlády {FOR}
 • Politika ČR {POD}
 • Bohemika {BOS}
 • Evropská unie - zprávy {EUR}
 • Slovenika {SLO}
 • Kriminalita a právo {ZAK}
 • Kultura {KUL}
 • Náboženství {NAB}
 • Počasí {MET}
 • Práce a odbory {ODB}
 • Sociální problematika {SOP}
 • Školství {SKO}
 • Věta a technika {VAT}
 • Zdravotnictví {ZDR}
 • Životní prostředí {EKL}
 • Životní styl {SPL}
 

EKONOMICKÉ

 • Automobilový průmysl {AUT}
 • Burzy * {BUR}
 • Burzy akciové = kapitálové {BUA}
 • Burzy komoditní {BUK}
 • Burzy peněžní {BUP}
 • Cestovní ruch {TUR}
 • Doprava {DPR}
 • Energie {ENE}
 • Finanční služby {FIN}
 • Firmy {EFM}
 • Hutnictví, zpracování kovů * {HUT}
 • Chemický a farmaceutický průmysl {CHE}
 • Lehký průmysl {PRM}
 • Makroekonomika {MAK}
 • Média a reklama {MED}
 • Obchod {OBO}
 • Potravinářství {PTR}
 • Služby {SLZ}
 • Stavebnictví a reality {STA}
 • Strojírenství {STR}
 • Suroviny, těžba a zpracování nerostů * {SUR}
 • Telekomunikace a IT {PIT}
 • Zemědělství {ZEM}
 

OSTATNÍ

 • Magazínový servis {MAG}
 • Mix zajímavostí {MIX}
 

SOUHRNY

 • Ekonomické souhrny * {SUE}
 • Souhrny z pravodajství {SOU}
 

SPORTOVNÍ

 • Fotbal {FOT}
 • Hokej {HOK}
 • Motoristický sport {MOT}
 • Sport {SPO} (pro všechny sportovní zprávy)

Servis, region

Třímístný kód „servis“, který se v každé zprávě vyskytuje pouze jedenkrát, má dvě složky – kód regionu a kód servisu. První písmeno určuje, do kterého základního servisu zpráva patří: d = všeobecný domácí, e = ekonomický, m = všeobecný zahraniční, s = sportovní a c = anglický. Kódu lze využít při vyhledávání informací (třeba i vyloučením zpráv ze sportovního servisu).

Regiony Domácí Zahraniční Ekonomické Sport V angličtině
Praha dce mce ece sce cce
Praha dce mce ece sce cce
Praha dce mce ece sce cce
... ...   ... ... ...
... ...   ... ... ...
... ...   ... ... ...

Máte o službu zájem?
Nebo si ji chcete jenom vyzkoušet?

Obchodní oddělení ČTK

+420 222 098 263
obchodni@ctk.cz

Opletalova 5/7
111 44 Praha 1