Fleše

Některé zprávy mají zvláštní charakter i formu. Jsou to tzv. fleše – krátké, někdy i jednověté zprávy o překvapivé, převratné nebo sice očekávané, ale důležité události. Po fleši následuje v krátkém intervalu zpráva, která původní informaci rozvádí.

Headliny

Jde o nejrychlejší zprávy ČTK, vycházejí dokonce dříve než fleše. Rozsah headlinu je 144 znaků, všechny zprávy ČTK mají svou stručnou "headlinovou" verzi. ČTK je rozesílá i jako SMS na mobilní telefony.

Profily

Chronologický přehled zachycující vývoj určité události, její faktografické zpracování nebo životopisy osobností přinášejí agenturní texty nazvané profil.

Dokumenty

Kromě agenturních zpráv vydává ČTK také tzv. dokumenty, původní texty bez redakčních zásahů, např. novoroční projev prezidenta, plné znění smlouvy apod.

Deníky, plány, avíza

Zvláštním typem jsou texty označené jako avíza, tj. oznámení o chystané akci (valná hromada akciové společnosti, vernisáž výstavy, návštěva cizího státníka…) s dlouhodobým předstihem, deníky ČTK, tedy přehledy očekávaných událostí na nejbližší časové období (den, týden), a plány, což jsou přehledy událostí, o kterých bude ČTK informovat. Tyto texty jsou označovány prioritou 5.
Dlouhodobý výhled očekávaných událostí je rovněž obsahem databáze událostí.

Souhrny

Pro rychlou orientaci v aktuálním dění doma, v zahraničí, ekonomice a ve sportu vydává ČTK pětkrát denně (ve 4:00, 8:00, 12:00, 16:00 a 20:00) stručné souhrny zpráv, které zaznamenávají ve zkrácené podobě vše podstatné, co se za poslední hodiny stalo.

Tabulky

Jsou však i zprávy, které neobsahují souvislý text, ale jsou tvořeny jen tabulkami: typickými příklady mohou být kurzovní lístky bank, sportovní výsledky apod.

Máte o službu zájem?
Nebo si ji chcete jenom vyzkoušet?

Obchodní oddělení ČTK

+420 222 098 263
obchodni@ctk.cz

Opletalova 5/7
111 44 Praha 1