Program 177. zasedání Rady ČTK dne 16. listopadu 2022 v 11.00 hod.

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Návrh rozpočtu Rady ČTK na rok 2023
4. Pošta, stížnosti
5. Monitoring zpravodajství
6. Aktuální stav v ČTK
7. Návrh harmonogramu kroků pro volbu generálního ředitele ČTK v roce 2023
8. Různé

Zveřejněno: 15.11.2022